Oferta rankingowa

Wydawnictwo "Perspektywy" - pracując obecnie, tak jak uczelnie, zasadniczo w formule zdalnej - realizuje wszystkie zaplanowane wcześniej działania cykliczne. W szczególności przygotowujemy Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2021, który ukaże się w połowie czerwca br. Zostanie on opublikowany, jak co roku, w specjalnym rankingowym numerze miesięcznika edukacyjnego "Perspektywy" oraz na stronie www.ranking.perspektywy.pl. Przypomnijmy: przed rokiem, w ciągu dwóch dni po opublikowaniu rankingu, stronę tę odwiedziło ponad 100 tysięcy "unique users"! Przewidujemy, że w tym roku rekord ten zostanie pobity.

Publikacja ta jest zawsze uważnie analizowana przez władze uczelni i środowisko akademickie w Polsce, ale na wyniki Rankingu Perspektyw czekają przede wszystkim maturzyści, którzy muszą podjąć jedną ze swoich najważniejszych życiowych decyzji - o wyborze uczelni i kierunku studiów. Zachęcamy Państwa do skorzystania z wielkiego potencjału marketingowego tej publikacji.

Z satysfakcją zarazem informujemy, że rankingowe wydania "Perspektyw" - zarówno w edycji drukowanej, jak i w postaci on-line - są szeroko czytane, komentowane i cytowane, co przyczyniło się walnie do wielokrotnego przyznania nam tytułu "Najbardziej opiniotwórczego miesięcznika w Polsce" (w dorocznym badaniu Instytutu Monitorowania Mediów).

Wyniki rankingu zostaną opublikowane w połowie czerwca br. podczas ogólnopolskiej konferencji prasowej w Warszawie. Jeśli warunki pozwolą, tradycyjnie towarzyszyć jej będzie Gala Rankingu z udziałem rektorów najlepszych polskich uczelni i kierownictwa MEiN!

Zapraszamy na nasze łamy!

POBIERZ ZLECENIE

Na zlecenia od Państwa czekamy do 25 maja br.

Dodatkowe informacje:
Dział Marketingu i Reklamy Perspektywy Press
tel. 22 628 58 62 wew. 13, 18, 19, 31; fax 22 629 16 17
e-mail: reklama@perspektywy.pl

Rankingi Perspektyw to:

Oferta rankingowa

22 edycje
Rankingu Liceów i Techników


30 edycji
Rankingu Liceów Warszawskich

21 edycji
Rankingu Szkół Wyższych

10 edycji
Rankingu MBA

Oferta rankingowa
Oferta rankingowa
Oferta rankingowa

9 edycji
Rankingu Kierunków Studiów

3 edycje
Rankingu Kierunków Studiów Inżynierskich

Znak jakości wydziału

Zdobycie pierwszego miejsca w Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2021 jest dla Wydziału i Uczelni zasłużonym powodem do dumy. Na pewno warto pochwalić się tym przed kandydatami na studia i społecznością akademicką. Dlatego Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" wprowadziła dla najlepszych Wydziałów specjalne znaki graficzne, w kształcie logo Rankingu, będące potwierdzeniem ich wysokiej jakości.

Wydział, który zajął pierwsze miejsce w obrębie danego kierunku może nieodpłatnie eksponować przysługujący mu znak jakości na swojej stronie internetowej - znak.

Kierunki studiów objęte Rankingiem:
http://ranking.perspektywy.pl/2020/ranking/ranking-kierunkow-studiow

W przypadku zainteresowania powyższą ofertą prosimy o kontakt: reklama@perspektywy.pl. W odpowiedzi prześlemy Państwu pliki graficzne Znaku Jakości do zamieszczenia na stronie internetowej.

Do pobrania:
Zlecenie

Przykładowa realizacja: ze wskazaniem kierunku studiów.

Oferta rankingowa

Oferta rankingowa


LICENCJA dla Wydziału

Wydziałom i Instytutom zainteresowanym wykorzystaniem graficznego Znaku Jakości na innych niż strona internetowa polach eksploatacji proponujemy wykupienie Licencji.

Na mocy niniejszej Licencji Wydział uzyskuje prawo używania chronionego prawem logo „Perspektywy” – które jest integralną częścią Znaku Jakości Wydziału/Instytutu – na innych, oprócz własnej strony internetowej, polach eksploatacji, tj.:

 1. Na nośnikach wykorzystywanych w zewnętrznej promocji (katalogi targowe, tablice zewnętrzne, roll-up-y, materiały promocyjne).
 2. W promocyjnych drukowanych materiałach Wydziału/Instytutu (plakaty, broszura/informator rekrutacyjny, tablice informacyjne).
 3. W reklamach zlecanych przez Wydział/Instytut w mediach drukowanych i elektronicznych.
 4. W plikach wideo oraz w materiałach filmowych i telewizyjnych.

Cena licencji wynosi 200 zł netto dla każdego wyróżnionego kierunku studiów.

Po przesłaniu do nas zamówienia na otrzymanie licencji, prześlemy Państwu pliki graficzne Znaku Jakości w rozdzielczości odpowiedniej do wykorzystania w druku.

Do pobrania:
Zlecenie

Oferta rankingowa

Oferta rankingowa

Znak jakości szkoły 2022

Zdobycie miejsca w czołówce Rankingu jest dla każdego liceum i technikum zasłużonym powodem do dumy. Warto się tym sukcesem pochwalić. Dlatego Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" wprowadziła dla najlepszych liceów i techników certyfikat - znak jakości, będący potwierdzeniem wysokiej jakości Szkoły.

Tytuł „Złotej Szkoły 2022” przysługuje liceom i technikom, które:

 • w ogólnopolskim Rankingu Liceów 2022 zajęły miejsca: 1-200
 • w ogólnopolskim Rankingu Techników 2022 zajęły miejsca: 1-100

Tytuł „Srebrnej Szkoły 2022” przysługuje liceom i technikom, które:

 • w ogólnopolskim Rankingu Liceów 2022 zajęły miejsca: 201-500
 • w ogólnopolskim Rankingu Techników 2022 zajęły miejsca: 101-300

Tytuł „Brązowej Szkoły 2022” przysługuje liceom i technikom, które:

 • w ogólnopolskim Rankingu Liceów 2022 zajęły miejsca: 501-1000
 • w ogólnopolskim Rankingu Techników 2022 zajęły miejsca: 301-500

Wyróżnienia te mogą być nieodpłatnie umieszczone przez cały 2022 rok na oficjalnych stronach internetowych wyróżnionych szkół oraz w mediach społecznościowych, którymi posługują się szkoły. Aby otrzymać elektroniczną wersję tarczy, Dyrektor Szkoły powinien wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie: https://licea.perspektywy.pl/znak-jakosci.

Konieczne jest również podlinkowane tarczy do strony Perspektyw z wynikami Rankingu.

Znak jakości - warunki posługiwania sie certyfikatem

Licea i technika, spełniające powyższe warunki, mogą odpłatnie otrzymać od "Perspektyw" graficzny znak "tarczy", do eksponowania na dowolnych polach eksploatacji.

Na mocy niniejszego Certyfikatu Szkoła uzyskuje prawo używania chronionego prawem logo „Perspektywy” – które jest integralną częścią Znaku Jakości Szkoły.

 • Na nośnikach wykorzystywanych w zewnętrznej promocji Szkoły (katalogi targowe, tablice zewnętrzne, roll-up-y, materiały promocyjne władz administracyjnych i samorządowych).
 • W promocyjnych drukowanych materiałach szkoły (plakaty, broszura/informator rekrutacyjny, tablica informacyjna w szkole).
 • W reklamach zlecanych przez Szkołę w mediach drukowanych i elektronicznych.
 • W plikach video oraz w materiałach filmowych i telewizyjnych.

Po przesłaniu do nas zlecenia prześlemy Państwu pliki z profesjonalnym logo Złotej, Srebrnej lub Brązowej Szkoły w rozdzielczości odpowiedniej do wykorzystania w druku

Prezentacja Szkoły

Proponujemy Państwu zwiększenie widoczności szkoły w 2022 roku w serwisach: licea i technika portalu perspektywy.pl na rankingowych stronach "Perspektyw" oraz w serwisie: szkola.perspektywy.pl

Tekst oraz elementy graficzne do prezentacji (3-5 zdjęć) należy przesłać na adres reklama@perspektywy.pl

Oferta rankingowa

Dyplom

Zachęcamy do zamówienia eleganckiego, grawerowanego dyplomu potwierdzającego elitarność Szkoły - do wyeksponowania w gabinecie Dyrektora, w pokoju nauczycielskim lub w Sali Tradycji Szkoły.

Wymiary dyplomu 200 mm szerokości, 255 mm wysokości.

Oferta rankingowa

Dyrektorzy najlepszych szkół w Rankingu 2019: Regina Lewkowicz, XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Warszawie i Sławomir Kasprzak, Technikum Mechatroniczne nr 1 w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie
fot. Krzysztof Wojciewski